Tối ưu hóa tỷ lệ sử dụng phân bón là gì?

Mỗi nông dân đều muốn đạt được lợi nhuận tối đa từ cây trồng của mình, đồng thời giảm chi phí phân bón. Đây là điều kiện để đưa ra tối ưu hóa tỷ lệ sử dụng phân bón.

Cách tốt nhất để đạt được sự tối ưu tỷ lệ sử dụng phân bón là gì?

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đặc tính của đất, tưới tiêu, di truyền, khí hậu, văn hóa, sâu bệnh và kiểm soát dịch bệnh.

Các nghiên cứu cho thấy phân bón chiếm 30- 70% năng suất. Do đó, việc này giải thích tại sao nhiều nông dân tin rằng nếu họ sử dụng nhiều phân bón hơn họ sẽ có năng suất cao hơn. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng.

Như vậy mối quan hệ giữa chi phí phân bón và năng suất cây trồng là gì?

Mối quan hệ giữa tỷ lệ sử dụng phân bón và năng suất tiềm năng được miêu tả dưới dạng biểu đồ biểu thị qua đường cong:

Đây là đường cong biểu hiện sự tối ưu hóa tỷ lệ sử dụng phân bón tương ứng hiệu quả năng suất. Các đường cong này được vẽ dựa trên nhiều thử nghiệm thực địa.

Sơ đồ tối ưu hóa tỷ lệ sử dụng phân bón
Sơ đồ tối ưu hóa tỷ lệ sử dụng phân bón

Giải thích sơ đồ:

  • Khi không sử dụng phân bón, năng suất ở mức tối thiểu.
  • Lúc đầu, năng suất tăng do tỷ lệ sử dụng phân bón tăng (A), sau đó năng suất đạt đến mức tối đa (B).
  • Từ thời điểm này, bất kỳ sự bổ sung thêm phân bón đều không làm tăng năng suất (C)
  • Khi tỷ lệ sử dụng phân bón quá cao, sử dụng quá nhiều phân bón sẽ xảy ra sự thiệt hại do độ mặn và ngộ độc dinh dưỡng theo từng thành phần cụ thể và năng suất giảm (D).
  • Bởi vì, điều kiện của mỗi địa phương có thể thay đổi đáng kể giữa một cánh đồng với cánh đồng khác, đường cong được biểu thị cho một cánh đồng cụ thể sẽ không có giá trị với địa điểm khác.
  • Điều này có nghĩa là, những giống cây trồng như nhau sẽ có yêu cầu về tối ưu sử dụng phân bón khác nhau ở các khu vực khác nhau và tại thời điểm khác nhau (ví dụ năng suất tối đa tiềm năng có thể thay đổi theo năm do thời tiết thay đổi).
  • Vì vậy, để có được kết quả tốt nhất bạn lên kế hoạch một chương trình phân bón cụ thể cho cây trồng của bạn để đưa ra tối ưu hóa tỷ lệ sử dụng phân bón.

Lưu ý khi sử dụng phân bón

Những khuyến cáo chung khi sử dụng phân bón thì không hơn gì một sự ước chừng. Để có cách ứng chừng đúng nhất nên sử dụng phương pháp phân tích đất, cây, nước để điều chỉnh áp dụng phân bón. Cần dựa vào những điều kiện cụ thể cây trồng của bạn.

Đối với các nhân tố giới hạn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Đường cong phản ánh về năng suất cho chúng ta thấy tối ưu tỷ lệ sử dụng phân bón ảnh hưởng đến năng suất cây trồng như thế nào.

Nhưng, sự thật là nó không phải là toàn bộ tỷ lệ sử dụng phân bón chung chung ảnh hưởng đến năng suất cây trồng mà còn là tỷ lệ sử dụng cụ thể cho từng chất dinh dưỡng (như phân bón NPK đạm, lân, kali, trung vi lượng, hữu cơ, axit amin,..) riêng biệt.

Vì vậy, mỗi đường cong cụ thể có thể biểu thị cho mỗi chất dinh dưỡng. Theo Luật Tối thiểu của Liebig, năng suất cây trồng được xác định bởi yếu tố hạn chế nhất định trên cây trồng. Ý nói là nếu có một chất thiếu hụt, năng suất sẽ bị hạn chế, mặc dù tất cả các chất dinh dưỡng khác đều có sẵn với số lượng đầy đủ.

Áp dụng tối ưu hóa tỷ lệ sử dụng phân bón chính xác mang lại lợi nhuận kinh tế

Mục tiêu của sản lượng đó là năng suất mà bạn mong muốn thu hoạch được. Để có thể sinh lời, điều quan trọng là bạn phải đặt ra một mục tiêu về sản lượng thực tế có thể đạt được và để đạt được điều đó bạn phải sử dụng những công cụ và thực hiện đúng để đạt được mục tiêu.

Tối ưu hóa tỷ lệ sử dụng phân bón và năng suất

Hơn nữa, điều quan trọng là bạn phải biết năng suất kinh tế tối ưu là gì. Bạn có thể xác định năng suất kinh tế tối ưu bằng phép tính chênh lệch giữa chi phí phân bón và chi phí bạn thu lại được từ năng suất của bạn.

Việc tăng tỷ lệ sử dụng phân bón cho việc sản xuất có thể dẫn đến sự thua lỗ. Tối ưu hoa tỷ lệ sử dụng phân bón để cho sản lượng kinh tế tối ưu là điều dẫn đến lợi nhuận tối đa.