Fertiberia được thành lập vào năm 1995 và trong hơn 25 năm lịch sử, đây là cốt lõi mà tập đoàn của chúng tôi đã phát triển để trở thành điểm tham chiếu lâu dài cho nông nghiệp và công nghiệp ở Bán đảo Iberia và Châu Âu.

Chuyên môn hóa, quốc tế hóa, đa dạng hóa hoạt động của chúng tôi và cam kết của chúng tôi đối với R&D&I là xương sống cho sự phát triển của chúng tôi, sản xuất ngày nay đầy đủ nhất các giải pháp dinh dưỡng có giá trị gia tăng cao nhất, bền vững nhất và công nghệ nhất cho nông nghiệp trong lĩnh vực này.

Địa chỉ:

  • Our Head Office Fertiberia, S.A.
    Calle Agustín de Foxá, 27, plantas 8-11 28036 Madrid (Spain)
  • Telephone: +34 91 586 62 00
  • Email: [email protected]
  • Website: https://www.fertiberia.com/