phân bón lá vi lượng Boron Magie kẽm

phân bón lá vi lượng BoroMag Zinc tan hoàn toàn trong nước.