phân bón lá trung lượng nhập khẩu siltron cal mag

phân bón lá trung lượng chứa Silic Canxi magie, chưa các nguyên tố trung lượng quan trọng trong sự phát triển của cây trồng