Kích thích sinh trưởng sinh học, có nguồn gốc tự nhiên

Kích thích sinh trưởng sinh học, có nguồn gốc tự nhiên. Đẩy mạnh quá trình tăng trưởng và phát triển của cây trồng