phân tưới nhỏ giọt solar npk 12 - 36

Dùng được cho hệ thống tưới nhỏ giọt. Tan hoàn toàn 100% trong nước